BUSHIZO | Kendo Bogu E-commerce

Kendo bogu select shop | BUSHIZO

 

 

 

Trending

 

 

 

“Kanmuri” Winning bogu bag pack
$213

 

“Kanmuri” Winning shinai bag 
$100

“Kanmuri” Winning bogu carry bag
$269.76

“Mugen” Bogu-set
$2222.70 $874.54

 

【Tozando】Deluxe Indigo-dyed #10000 Cotton Kendo Hakama TAKE

 

$125.50$96.20

 

 

Winter Sale: Limited Time Offer

 

<Matsukan>Kanmuri jissengata bushu shoaizome double layer kendo gi KG-250K

$200

【Tozando】Premium Machine-stitched Hybrid Indigo Leather Kendo Bogu Set KIWAMI
$3,190.95 $2,998.80

Standard Furnished Shinai Package (x10, x20, x30, x40 or x50)

$330 $295

【Tozando】A-1 Alpha 6mm Orizashi Kendo Bogu Set

$720

$520

“ARM” BUSHIZO original high quality jersey kote
$195

【Matsukan】”Kanmuri” Winning Carrier Bogu Bag Limited Sale(White×Silver)

$270

$ 240

Nishinihon Budogu:  Bestselling Shinai

Kuniyoshikoresaku Bio-processing Shinai
$81.73 $63.68

Gekko Shinai -2018 NEW Collection-
$48.84 $32.30

“Hakkaku Hakkei” Shinai with an oval octagonal handle 39
$96.89 $83.98

“Unsui" Japanese Madake Koto type Shinai
$94.69 $78.45

“HAYATE BESSAKU" thick left handle jissengata shinai
$54.42 $40

Search by Manufacturer

Matsukan

Nishinihon Budogu

 

Takayanagi Kiichi

 

 

Takeshima Budogu

Kippon

 

Shokodo

 

Matsukan: 111 Year Old Bogu Manufacturer

名称未設定のデザイン

【Matsukan】HIRAMEKI 8mm × 4mm stitched bogu set
¥155,700 ¥87,540

PVC carry bogu bag
¥ 27,000 ¥22,000

PVC wide bag
¥21,360 ¥17,000

Tech clean A.Z. single layer kendo gi
¥13,176 ¥9,900

Kanmuri jissengata bushu shoaizome single layer kendo gi 
¥17,712 ¥14,100

“Kanmuri”1.8bu all konkawa bogu set
¥338,612 ¥182,260

kanmuri/sashiko knit jersey kendo gi
¥14,040 ¥9,900

 

Our Partners 

 

Anshin Shokai
Anshin Shokai founded in 1955. Their smash hit series is Fuji Druma!

Matsukan
Traditional and innovative maker’s story.Matsukan established 111 years ago.

Takayanagi Kiichi Shoten
Takayanagi Kiichi Shoten has Established in 1954. Most items made in Japan.

Nishinihon Budogu
Interview of Shinai master craftman. Their origin is Shinai maker.

Takeshima Budogu
“Bukotu" series is popular in Japan. Why Takeshima Budogu made “Bukotu"?

Eiko Budogu
Establish Kendo Maker. They have many popular bogu series in Japan. Such as Tombo,
BAK.

Search by Category

Bogu Set

Men

Kote

Do

Tare

 

 

Accessories

 

 

Kendo Gi

Hakama

Shinai

Bogu and
Shinai Bags

Fashion

Gift

 

Our StoryPAGE TOP